Mala Avadalelya kahi Bal(?)Kavita


Vinda Karandikar Vinda Karandikar
Pishi Mavashi ani tichi Bhutaval
Mangesh Padgaonkar
Aatpaat Nagarat Pishi Mavashiche Ghar Adalabadal
Untavarcha ShahaNa Pishi Mavashicha Swayampak Adam Tadam
Bhimache JevaNa Pishi Mavashiche Parasu Bichari Chimani
Bataram Pishi Mavashichi Yatra Firaki
Dolyanchi Katha Pishi Mavashichya Pothya Gundorao Gadbade
Don Pari Pishi Mavashiche Gane Gal
Gundu ani Chendu Pishi Mavashichi Chitre God Hasa Kadubai
Khurchi ani Stool Pishi Mavashiche Pavhane Khar ki Kaay
KumbhakarNa Pishi Mavashi Amerikela Khau
Mejavani Pishi Mavashi pahi Bhutaval Maskari
Ranichi Bag Bhutaval Omlet

Main Page